Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan

 NYHET! Vi har utvecklat ett antal nya funktioner inom Bluetooth, SMS, GPRS, 3G.
Statuspaneleer - Statustangentbord.
 
Enkla att handha. Effektivt användning. Bluetooth statustangentbord ger direkt och pålitlig information.
Statustangentbord med Bluetooth
Enkelt och smidigt att arbeta med Bluetooth. 

 

Statustangentbord, statuspaneler eller operatörspaneler. Det finns många olika benämningar. I vårt fall har vi följande funktion.

 

Användaren trycker på en enda knapp. Med den skickas en kod eller text över till en specifik mottagare (kan även vara flera).

 

Varför inte från mobilens tangentbord?

 

Det blir oftast för komplicerat att arbeta med när man gör andra saker, t.ex. kör ett fordon eller truck.

 

Statustangentbordet arbetar med Bluetooth men innehåller även funktioner för att styra meddelandet fram till rätt mottagare.

 

Enkel eller dubbelriktad

 

Vid enkelriktad trycker man på knappen och informationen sänds iväg. Med dubbelriktad kan även mottagaren kvittera (manuellt eller automatiskt) att meddelandet kom fram. Dubbelriktad ger även möjlighet att skicka meddelanden ut till användaren på olika sätt.Streckkod, mangnetkort eller skrivare

 

Lösningen kan även kompletteras med t.ex. läsare för streckkod samt skrivare.

 

Se exemplen nedan

 

Den övre (dubbelriktad) visar hur statustangentbordet har direkt kommunikation med applikationen via Bluetooth, mobilen, GPRS och TransGPRS. Applikationen ansluts via t.ex. IP-protokoll eller seriell kommunikation.

 

Det nedre exemplet (enkelriktad kommunikation) visar hur statustangentbordet skickar informationen till applikationen via Bluetooth, mobilen samt GPRS eller SMS. Applikationen ansluts direkt mot ett modem eller mot mobiloperatören.

 

Mobilen

 

För att klara kommunikationen måste vi kunna lägga in en liten programvara i mobilen. Dety måste alltså vara en modern mobiltelefon som klarar detta.

 


 Bluetooth ger möjligheter till förenklade installationer av data, larm, status, mätning, fjärrkontroll osv.

 Bluetooth lämpar sig väl för användning inom mobila och fasta applikationer. Vi har utökat kedjan med dubbelriktad paketförmedlad anslutning mot Internet eller RS-232.

Tryck på Bluetooth symbol för att veta ännu mer!


 Statustangentbord i t.ex. ett fordon anslutet till mobilen via Bluetooth. Enkelriktad kommunikation ger möjlighet att skicka status som t.ex. SMS eller via GPRS.

 Statustangentbord via Bluetooth kan anpassas med olika texter och antal tangenter. Exemplet visar ett statustangentbord med olika indikeringar med lysdioder. Dessa kan styras via GPRS och Bluetooth från applikationen eller användaren.

 Statustangentbord i t.ex. ett fordon anslutet till mobilen via Bluetooth. Dubberiktad kommunikation ger goda möjligheter för applikationen att signallera till operatören.