Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Dataterminaler - givetvis supportar vi och ger service
 
Operatörsterminaler för service, lager, industri, maskiner, fordon, programstyrning, processorer.
Äldre versioner och produkter 

 

Våra terminaler används ofta i industriella områden mot olika microprocessorer, maskiner, lager, styrning samt vid service och loggning. Därför har vi givetvis även industrins sätt att se på produkters livslängd. Dels försöker vi hålla sortiment och prisbild stabila. Sedan gör vi bedömning om hur terminalen kan ersättas vid produktskifte. Resultatet är att vi oftast kan ersätta terminaler efter 10 år eller mer. Det som kan variera, även om det är nog så problematiskt, är t.ex tangentbordets utsseende, typ av display, typ av hölje osv. Under alla år vi arbetat med denna typ av terminaler har vi hittills alltid kunnat ersätta terminaler med likvärdiga.

 

Utgångna produkter 

 

De produkter vi anger nedan är sådana man förknippar med Inge Eklund AB men som har utgått ur vårt sortiment. Vi ger en summering av den samt vad den kan ersättas med.

 

Har du någon av våra tidigare produkter hoppas vi att du är nöjd och känner att vi finns här när det behövs.

 

Mobiterm 4080

 

MT4080 har 8 rader x 40 teckens teckenfönster men hanterar virtuellt 48 rader x 40 eller 24 x 80 tecken. Dessutom finns det minne för att lagra teckenströmmar samt funktionstangenter. Terminalen har utgått men tidigare kunder kan tilläggsbeställa för komplettering eller ersättning.

 

Tangentbordet finns med såväl svensk som engelsk teckenuppsättning. Det har även levererats specialversioner med annan teckenuppsättning.

 

MicroScribe 500

 

Denna terminal täcks i alla avseenden av MT4080 och kan ersättas med den.

 

MicroScribe 450

 

Terminalen, med plasttangenter, kan ersättas med MT4080. Höljet skiljer sig dock åt och är något större än 4080. Kontakten mot serieporten har samma poltal och utseende men skiljer sig åt när det gäller diametern på själva stiften samt fästtypen. 4080 har skruvfäste.

 

Man bör även notera att 4080 normalt levereras med en anslutning där även strömmatning sker.

 

Microscribe 600

 

Detta är egentligen en dator men har även levererats i terminalutförande. Vi har reservdelar till den och kan även ordna ersättning för enstaka kompletteringar.

 

Microscribe 300

 

I de flesta fall kan den ersättas med MT4080 men har annan typ av funktionstangenter och buffertminne. Mått och anslutningar skiljer sig åt.

 

Microscribe 100, 200

 

Modellerna hade 16 eller 2 x 40 teckens display. 200 kunde hantera 48 rader x 40 tecken. I de fall den användes som serviceterminal kan den ersättas med MT4080. I de fall den användes som maskinterminal / CNC-terminal kan den ersättas av DT eller ELX.

 

Terminal Technology

 

TT fanns som benämning på ett antal terminaler men de bytte samtliga namn senare och återfinns i någon av beteckningarna ovan.

 

ABB / Gercom

 

Modellen hette T412 och levererades först av oss under namnet ABB och senare Gercom. Vi var svensk representant för det numera avsomnade företaget ABB Mobile Information Systems sedemera Gercom. T412 var en liten PC dator baserad på MS-DOS och fullt PC-kompatibel. Den hade 2st COM-portar, minneskort, 8 rader x 40 tecken och var med den tidens mått mycket kraftfull. Givetvis har vi fortfarande support på den, även om vi inte tror att det finns någon av våra kunder som fortfarande har den i bruk.

Äldre terminaler för service, underhåll, truckar, maskiner osv.