Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Terminal ELX - våra mest flexibla terminal.
 
Panelmonterad, väggmonterad eller fristående i hölje. RS232, RS485, radio, optoisolerad till mycket bra pris. 
Vår mest flexibla operatörsterminal till mycket fördelaktigt pris.
Kundanpassad och universell. 

 

ELX har satt nya riktmärken för hur en terminal kan anpassas till alla upptänkliga användningsområden. Hela konceptet bygger på funktionalitet och flexibilitet. En terminal som är utvecklad för att både passa in för den som önskar en egen terminal i enstyck till den som vill ha en serie där allt ska smälta samman till en enhet.

 

Egen layout till noll kronor. 

 

Det som är mest framträdande med konceptet ELX är designen. Man kan själv göra sitt tangentbord med färganpassning, logotype, tangenttexter samt antal tangenter. Det man inte kan göra är att flytta på den bakomvarande matrislayouten om 26 programmerbara tangenter och storleken. I övrigt är det fritt.

 

Pristillägget för den möjligheten är 0 kronor och inte heller någon startkostnad. (Se "Anpassning".) Man gör således sin egen layout själv.

 

Programmerbar

 

Även funktionerna i ELX är programmerbara. Här tillhandahåller vi ett programmeringsverktyg där man definierar funktioner osv. Till och med de binära portarna kan programmeras.

 

Denna flexibilitet gör att ELX passar för såväl enkla inmatningsrutiner som styrning av automatfunktioner.

 

Ytterligare funktioner

 

Displayen är på 4 rader x 20 tecken och har rejäl bakgrundsbelysning. ELX kan även fås med extra serieport samt med kraftfulla binära utgångar samt optoisolerade ingångar.

 

ELX starka punkter.

 

Pålitlig och stabil funktion.  RS-232, RS-485 eller multidrop alternativt radio. Synnerligen flexibel och enkel att anpassa.  Olika miljötålighet, IP klassning, upp till IP67. Lång produktlivscykel, passar industrin.
 • Fördelaktigt pris.


 •  

  
 ELX är vår mest flexibla terminal och operatörsenhet. Den kan kundanpassas inom ett brett område helt utan extra kostnad. Finns för RS-232, RS-485 multi-drop och som trådlös terminal.
  Kundanpassas enkelt i stycketal.
  Terminal ELX
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.