Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Koppla samman terminaler för inmatning eller binärsignal.
RS232 kommunikationsstandard.

 

RS232 arbetar utan överliggande protokoll. Antingen direkt, tecken för tecken, eller med samlad information för strängöverföring. Vid samlad överföring skriver man ned önskade tecken som buffras till dess man trycker på "sänd". Det är lämpligt vid formulärhantering

 

Display

 

Vid inkommande tecken på den seriella anslutningen styrs var på displayen de ska hamna. Vi har terminaler som hanterar ESC-sekvenser motsvarande VT-100, VT-52 eller TTY.

 

Flödeskontroll eller handskakning

 

Våra teckenterminaler kan antingen arbeta med flödeskontroll (XON/XOFF) eller hårdvaruhandskakning (RTS/CTS). Normalt är de ändå tillräckligt snabba så att man inte behöver använda någondera av seriekontrollerna.

RS-232 - seriell anslutning utan ptrotokoll.
 
Välkänt kommunikationssätt i datorvärlden. Vi hanterar även flödeskontroll (XON-XOFF) samt handskakning.