Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Koppla samman terminalerna för inmatning eller binärsignal.
WLAN nätsystem för terminaler 

 

På liknande sätt som vårt multidropnät för RS-485 har vi ett trådlöst nät. Terminalerna är samma som i RS232 eller RS485 utförande men har även ett trådlöst nätprotokoll och sändare/mottagare. 

 

Med vårt WLAN-protokoll kan ett antal terminaler sammankopplas. Informationen dirigeras i nätet där varje terminal har sin egen identitet. Systemet arbetar således fristående med en nodanslutning mot applikationen i separat datorsystem.

 

Nodanslutning mot PC

 

Styrdel i radionätet är noden. Den adresserar ut information och ser till att alla terminaler är anslutna. Kommunikationen mot omvärlden, dvs applikationsdatorn, arbetar med RS-232. Programanpassningen mot nätet är mycket enkel.

 

Även larm och styrsignaler

 

Eftersom t.ex ELX finns med digitala in och utgångar samt kort och streckkodsläsning, lämpar sig systemet även bra där man knyter samman produktionsövervakning, larm eller kvalitetssäkring.

 

Ingen kabeldragning

 

Denna lösning passar bra för såväl fasta som rörliga terminaler där man vill komma ifrån kabeldragning mot nätet, t.ex på en truck, vagn eller mot en maskin där extra kablar ligger i vägen.

 

Antalet terminaler i nätet är beroende på hur mycket information som skickas runt. Som ett enkelt riktmärke vid en förpackningsmaskin kan man säga att 20 terminaler per radiokanal inte belastar nätet.

 

Räckvidden mellan nod och terminal är ca 200 m över öppen yta och sedan beroende på vad som finns mellan nod och terminal. Repeatrar kan användas för att nå en större täckning.

 

Har man behov av ytterligare räckvidd rekommenderar vi att terminalen istället kopplas samman med en av våra SYSTER-modeller.

Trådlöst terminalnät - bekväm nätbyggnad.
 
Vissa av våra terminaler, t.ex ELX finns även för trådlöst nät av störtålig typ. Bekväm nätbyggnad.