Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Äldre versioner och produkter 

 

Vi vet att en stor del av våra kunder har industrins sätt att se på hårdvarors livslängd. Därför är vi måna om att hantera våra programvaror på motsvarande sätt. Dvs se till att lämna support när det behövs. Det är inte vi som bestämmer hur länge vår programvara ska användas. Det ska våra kunder göra.

 

Utgångna produkter 

 

Den rubriken låter inte rolig. Därför tycker vi inte heller om uttrycket. Här nedan finner du äldre programvaror. De är vad andra kallar utgångna. För vår del innebär uttrycket att vi fortfarande ger support på dem samt att de oftast går att nybeställa vid t.ex skada. Dock med begränsade löften om fortsatt underhåll.

 

Har du någon av våra tidigare programvaror hoppas vi att du är nöjd och känner att vi finns här när det behövs.

 

Cartex

 

En programvara för att sända / ta emot kortare meddelande i Mobitex.

 

Programvaran var enkel att använda och uppskattades därför av sådana som inte var vana att arbeta dagligen med Mobitex.

 

Första versionen kom under MS-DOS och utvecklades sedan till dagens version, med ännu enklare hantering, för Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP. Idag finns även denna funktion i såväl GatePort som CTPM och även för andra nät.

 

Cartex för DOS har utgått medan Cartex för Windows fortfarande är aktuellare än någonsin för Mobitex text, data och status.

 

Mail2SMS

 

Var en enkel serverfunktion för att ta emot SMS via POP3 och göra om dem till SMS. Behörigheten kontrollerades och man kunde även få sändningskvittens via E-mail. Inkommande SMS gjordes på motsvarande sätt om till E-mail.

 

Idag finns denna funktion i såväl GatePort som CTPM varför programvaran inte utvecklas vidare.

 

Ambitex

 

Ambitex var ett komplett arbetsverktyg för ambulanspersonal. Det hanterade inkommande larm, journalhantering i ambulans samt journalhantering på sjukhusens akutmottagningar.

 

Programmet var generellt utvecklat tillsammans med sakkunniga hos vissa specifika Landsting. Utvecklingen avslutades 1999 och support lämnas fram till dess att sista användaren tar systemet ur bruk, beräknat i början av 2006.

 

En modernare version finns under utveckling och är då kombinerade med ytterligare programfunktioner och med mer flexibel kommunikation från storskadeplats.

Läs mer om Ambitex system för ambulanssjukvård.

 

CataComm

 

Ett mycket omfattande katastrofmedicinskt system att användas vid större skadeplatser (s.k. storskadeplats och katastrofplats). CataComm står för "katastrof och kommunikation".

 

Programmet täckte allt från arbete på större, eller mindre, skadeplatser fram till sammanknytning till övriga programvaror för planering av sjukvårdens resurser. Transportplanering, patientregistrering, sjukvårdsregistrering i fält, resursplanering och information var nyckelord i CataComm.

 

Arbetssättet var att samla in information direkt ute på skadeplatsen om resursbehov (sjukvårdsbehov). Denna information samlades in tillsammans med positionsdata (GPS) för sjuktransporter och sammanlänkades med befintliga resurser på sjukhus. Egentligen fanns ingen gräns för ytan av katastrofområdet / skadeplatsen.

 

Efter färdigställande och driftsprov såldes produkten i sin helhet till Socialstyrelsen som även, efter ett års garantiåtagande, tog över ansvaret för den.

 

Systemet var utvecklat för Mobitex vid dagen för överlämnandet. Katastrofmedicinprogrammet hade stöd för gränsytor för att använda flera parallella kommunikationsvägar som GSM, GPRS, 3G, Tetra, CDMA, CDPD, TDMA, IP osv. Alla dessa nät fanns inte i drift vid den tiden eller kunde anses pålitliga. Mobitex hade en stor täckning med hög pålitlighet men långsam hastighet. CataComm var dessutom osårbart för att delar av när kunde slås ut.

 

 

 

Wireless IP-server

 

Denna serverfunktion kunde knyta samman olika enheter via Internet. Vi fick på så sätt en första tunnelprogramvara att använda mellan seriella enheter.

 

Idag finns den funktionen i t.ex TransGPRS men med betydligt större kraftfullhet.

 

MBX ComLink.

 

En kommunikationsprogramvara för Mobitex. Programmets hade X.25 som en bärare och arbetade under SCO-Unix.

 

Programmet är specifikt för Mobitex och var aldrig planerat att flyttas över till andra nät.

 

MBX Database Server.

 

Ett databasserver under Unix. Den är flexibel och kan användas såväl fristående som tillsammans med övriga MBX-program.

 

Eftersom vi idag har generella programvaror mot databaser kommer programmet inte att förnyas.

 

MBX Message Router.

 

Ett mycket bra program för styrning av meddelanden och formulärhantering. Eftersom Mobitex var dels långsamt och dels avsett för kortare informationspaket kunde detta program ge bra möjligheter för informationsstyrning.

 

Idag finns inte behovet på samma sätt och därför kommer programmet inte att vidareutvecklas. 

 

MBX Client.

 

En väl ansedd och mycket stabil klientprogramvara för handhållna eller mobila MS-DOS-datorer och Mobitex. Utvecklingen pågick in till runt 1995. Idag finns inte behov av den här typen av program. Delar av källkoden kan återfinnas i andra programvaror men då vidareutvecklade.

 

Äldre teknik och informationssidor

 

Kortfattat om Mobitex som nät. www.ieab.se/mobitex.htm

 

Jämförelse GSM och Mobitex. www.ieab.se/mbtxgsm.htm

Kort om SMS.
www.ieab.se/sms.htm

Äldre programvaror
Äldre programvaror - och vad de kan ersättas med.
 
Lämpliga för GSM, GPRS, SMS, Mobitex med flera nät.