Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
AlertSYSTER eller LarmSYSTER ger pålitliga larm i GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, radionät m. fl.  
AlertSYSTER - larm eller statusnivåer över GSM.
 
Lämplig för alla tillfällen då man vill öveföra ett larm,
en indikation eller bara få en bekräftelse på något.
Vad är AlertSYSTER?

 

Den tar emot en binär signal (till eller från) och överför via GPRS. (MicroSYSTER gör samma sak via SMS). Dvs om t.ex någon passerar en port kan man generera ett larm, eller helt enkelt räkna hur många som har passerat.

 

På samma sätt kan AlertSYSTER skicka ett larm om man trycker på en larmknapp eller om t.ex strömmen upphör i en byggnad. Användningsmöjligheterna är oanade och många.

 

AlertSYSTER eller LarmSYSTER.

 

Det är egentligen samma enhet men orden Alert och Alarm (på engelska) har litet olika betydelse och mening mot svenska ordet Larm. Därför har vi i Sverige två benämningar på den. Kärt barn har många namn.

 

Kort teknisk beskrivning.

 

AlertSYSTER har ett antal binära portar (ingångar). När signalnivån på någon av dem förändras (statusförändring) genereras en sändning via GPRS. Dels så indikeras vad som har hänt och dels sänds även aktuella övriga status. Efter överföringen återgår AlertSYSTER till att övervaka igen.

 

När man konfigurerat enheten är den mycket enkel i sitt handhavande. Enklare än en vanlig mobiltelefon.

 

Hur tar jag emot larmen?

 

Larm genereras och överförs via GPRS som ju ger möjlighet till Internet. Därmed kan vi erbjuda ett stort antal alternativ beroende på vad larmen ska användas till. De kan alltså komma fram som E-mail, på en ljustablå, på en bildskärm, på en fordonsmarkering, i ett fordon, tända en lampa osv. Alternativt kan de även omvandlas till SMS, Minicall eller till Mobitexmeddelande osv.

 

Vi erbjuder ett antal programvaror för GPRS och som AlertSYSTER arbetar mot. De kan antingen användas som fristående program eller enkelt slussa larmen vidare till någon speciell applikation eller indikering. Det gör de via seriell port, binära portar eller via IP, TCP eller UPD. 

 

Våra program (GatePort, TransGPRS, CTPM) erbjuder en snabb och säker larmkommunikation genom att en virtuell tunnel öppnas mot den enskilda AlertSYSTER.

 

AlertSYSTERs starka punkter.

 

Överför statussignaler och larm. Snabb och pålitlig. Är speciellt utvecklad för GPRS. Finns för andra nät.  Säkerhetsnivåerna är ställbara. Kan arbeta såväl stationärt som mobilt. Enkel hantering efter t.ex TransGPRS. Kan kundanpassas för speciella funktioner. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss. Fördelaktigt pris.
 • Enkelt handhavande efter konfigurering.
 •  

  Summerad beskrivning.

   

  AlertSYSTER kan enkelt konfigureras att skapa en punkt till punkt förbindelse över GPRS. Vid larm skickas data över till någon lämplig programvara (t.ex någon av våra standardmjukvaror).

   

  Om så önskas kan man även hantera AlertSYSTER så att den startar upp vid vissa specifika tider och skickar över aktuellt staus på samtliga portar. Det är mycket användbart vid t.ex kontroll och övervakning.

   

  Vad behövs för utrustning?

   

  AlertSYSTER med GSM, tillhörande antenn samt abonnemang för GSM.

   

  AlertSYSTER behöver någon programvara att skicka sina larm till. Enklast är att skaffa TransGPRS. Meddelanden kan då bekvämt läsas via en vanlig dator eller terminal. Ansluter man GatePort kan meddelanden skickas via SMS, E-mail, IP-meddelanden, WAP, Mobitex eller många andra sätt.

   

  För att konfigurera AlertSYSTER, dvs. ställa in parametrarna, använder man en PC. Ett vanligt terminalprogram kan användas men vi rekommenderar att man skaffar ett SYSTER konfigureringsprogram. Där kan man spara undan parametrar samt följa alla installationsfunktioner på ett enkelt sätt.

   

  Några anledningar att välja AlertSYSTER:

   

  Enkelt och säkert sätt att överföra larm och status. Kan tidsstyras. Kan läsa av aktuella status vid påslag. Kan anpassas mot befintliga program och enheter. Hög säkerhet. Tunnelkommunikation. 
 • Fördelaktigt pris.
 •    
 Larm och GPS positionering samt arbetsstatus i mobil och trådlös datakommunikation, t.ex GSM, 3G, GPRS, SMS, Tetra, Mobitex och andra radionät.
  Mer än enbart larm.
  AlertSYSTER
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.

  Mer info om LARM och ARBETSSTATUS.
  Klicka här.

  Mer info om olika larmformer i SYSTER.
  Klicka här.