Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Cartex - text, status och data i Mobitex.
Cartex - ett mycket användbart program för Mobitex.
 
Lämplig för att sända text, data och status i Mobitex på ett enkelt och intuitivt sätt. Lämpat för larmsituationer.
Cartex har efterfrågats för Mobitex i Windows XP och 2000.

 

Enkelt och effektivt textprogram för Mobitex i Windows.

 

Cartex är ett av våra enklaste program men uppfyller ett viktigt önskemål i Mobitex kommunikation.

 

Från Cartex för Windows sänder man enkelt text, status och data som meddelanden i Mobitex nät. Det fungerar för alla, av oss kända, modemtyper och där s.k. MASC (maskingränssnitt) används.

 

Kort beskrivning.

 

Cartex utvecklades redan under DOS-tiden och kom sedan för Windows 95 och 98. Efter det tyckte vi att det hade spelat ut sin roll. Men så var det inte. Många gamla och nya kunder har bett oss tillhandahålla programmet för Windows 2000 och XP. Det rådet har vi följt och är mycket nöjda med resultatet.

 

Cartex för Windows är enkelt och lätt att använda även om man inte arbetat med det under långa tider. Så är även programmets bakgrund tänkt. Det ska kunna finnas där när det behövs. Klart för direkt anvädning.

 

I huvudmenyns övre halva ser man avsända meddelanden. Den nedre visar mottagna. Vill man skicka ett nytt meddelande anger man det. Vill man använda ett gammalt klickar man på det. Välj sedan status, text eller data. Klicka på SÄND och allt är klart.

 

Nya mottagna meddelanden anges med en notering. Klicka på inkommanderaden och läs, skriv ut eller spara.

Eventuella felmeddelanden från nätet visas i klartext på informationsraden.

 

Cartex för Windows är stabilt och utgör kärnan i t.ex CTPM och GatePort men då utökat för flera nät.

 

Cartex för Windows är utvecklat för kunder som har behov av Mobitex kommunikation på ett enkelt och prisvärt sätt. Dagens version finns således för Windows versioner upp till XP. Äldre versioner för 95 och 98 kan givetvis uppgraderas förmånligt.

 

Några exempel på användning av Cartex för Windows

 

 

Kort teknisk beskrivning.

 

Cartex ansluts mot MASC port (maskingränssnitt) med valbar hastighet. Exempelvis kan programmet arbeta direkt mot ett Mobitexmodem. Givetvis finns även kablage för detta om så önskas. Då kan Cartex styra uppstart av Mobitexmodemet om ingång finns för det.

 

Cartex för Windows hanterar text, data samt status. Gamla meddelanden lagras för vidarebefordran, återutsändning eller för arkiv.

 

Några anledningar att välja Cartex för Windows:

 

Mycket lättanvänt. Speciellt för Mobitex. Utvecklat redan på 80-talet och har följt Mobitex.  Enkelt val av text, data eller status. Stabilt och beprövat.
  • Anpassat för Windows 98, ME, 2000 och XP.   • 
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.
    - Single Frame-
    
 Text, data och status i Mobitex med Cartex for Windows XP och 2000. Ett beprövat program som funnits etablerat i många år och ger en enkel och intuitiv arbetssituation i t.ex kommunikationscentraler, för uppdrag, maskiner osv.