Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Visst är det bra att veta var saker och ting finns? CTPM ger svaret!

 

Mobiterm CTPM - Clear Text Positioning Manager.

 

Genom åren har vi levererat många SYSTER för GPS-hantering i fordon. På den fasta sidan (t.ex PC) har det utvecklats många olika kartsystem och vi har samarbetat med flera av dem. Kartsystem är ett utmärkt sätt att presentera fordonspositioner. Ändå har vi hört många kunder som önskat ett enklare sätt att få en överblick över ett antal fordons positioner och arbetsstatus. Speciellt när de är utspridda över ett större område. Andra synpunkter har varit de dyra kartlicenserna. Eftersom det inte fanns något liknande på marknaden utvecklade vi CTPM. Ett system som är enkelt att använda och som visar positioner i klartext.

 

Kort beskrivning.

 

Mobiterm CTPM visar i klartext, på ren svenska, var fordonen finns. Klart och koncist. Dessutom visar det arbetsstatus (t.ex ledig, upptagen osv) samt aktuella statustider. I den senaste versionen finns även en geografisk presentationsvisning (enkel karta utan licenskostnad) som man enkelt kan växla till.

Förutom att visa positioner innehåller CTPM en speciell larmmeny där såväl trygghetslarm som ruttlarm kan hanteras. Givetvis finns där även en möjlighet till händelselarm.

Larmhantering, dirigering, arbetsstatus och viss positionering kan till och med hanteras mot vanliga, standard ficktelefoner. Ingen speciell utrustning alls.

Det är enkelt att arbeta mot CTPM. Oftast befinner man sig i en och samma meny oavsett om det gäller att fördela uppdrag, läsa av positioner, läsa av arbetsstatus, läsa inkommande meddelanden osv. CTPM kan man arbeta med timme efter timme. Utan att göra onödiga rutinarbeten eller "klickningar" på datorn. Dessutom är läsmenyn vilsam för ögat.

 

Kort teknisk beskrivning.

 

CTPM arbetar i PC och Windowsmiljö (från 95 och uppåt). Givetvis är det alltid bra att ha en snabb dator när man har en stor databas men en behaglig arbetshastighet får man redan vid en Pentium 150 med 64MB minne. Dessutom måste datorn ha seriekommunikation mot radionätet.

Standardversionen hanterar upp till 99 fordon och levereras ut med en geografisk databas för det land den beställs för. Större versioner eller databaser för flera länder finns som option.

Det krävs inga årliga licenskostnader för CTPM. Den installeras och sedan körs. Givetvis kommer det uppgraderingar men så är det ju alltid när det kläcks ytterligare nya idéer.

Kommunikationsmässigt arbetar CTPM med t.ex Mobitex och GSM. I senare fallet används SMS. Den enklaste mobila applikationen kan vara en vanlig GSM telefon som hanterar SMS (dvs nästan alla). I mer avancerade fall kan det vara ett fordon med GPS och statustangentbord. Det är heller inga problem att kombinera olika mobiler mot samma CTPM.

 

Här kan vi inte tiga längre.

 

Nej, priset måste bara sägas! Annars kan det så lätt missförstås, att CTPM har ett pris av hundratusentals kronor. Så är det givetvis inte. I Sverige är det prissatt (riktpris) till 12000 kronor exkl moms. Det gäller den kompletta programvaran för PC. Hårdvaror och abonnemang hos nätoperatören tillkommer.

Hur kan det då vara så billigt? Tja, betala gärna mer men det är så vi utvecklar programvaror: Effektivt.

 

Några grundfunktioner i CTPM - Clear Text Positioning Manager.

 

Mobiterm CTPM är ett mycket kraftfullt program inom trådlös datakommunikation. Ett PC-program som arbetar mot såväl vanliga GSM ficktelefoner som GPS-baserade systemlösningar.

 

 

Egna positioner och platser

 

Mobiterm CTPM visar positioner i klartext direkt på bildskärmen. Fördelen är snabb överblick över enheter som är utspridda över större geografiska områden. Nya egna positioner kan man även själv lägga in. Det går därför utmärkt att använda Stora Fabrikens Huvudport som en position. I CTPM ser man även olika enheters arbetsstatus som färgsymboler, exempelvis Ledig, Uppdrag, Lämnar bilen osv.

 

Händelselarm

 

Mobiterm CTPM hanterar händelselarm, t.ex. överfallslarm, maskinlarm och bevakningslarm. Dessa larm visas direkt på en larmmeny tillsammans med den tid larmet togs emot i PC:n. 

 

Trygghetslarm

 

En annan larmtyp är trygghetslarm. De kan enkelt initieras från fältarbetaren själv med en vanlig GSM ficktelefon. Larmtid och position anges och skickas in till PC-datorn. Sker inte trygghetskvittens före angiven larmtid kommer det inställda PC-larmet att aktiveras. Det gör att larm sedan genereras oavsett om GSM-telefonen kan användas eller inte.

Varje godkänd larmanvändare kan sätta flera trygghetslarm samtidigt. Dessutom kan själva larmen skickas till någon av de andra användarna i systemet.

 

Ruttlarm

 

Mobiterm CTPM hanterar även ruttlarm med ett stort antal ingående delpositioner. En rutt aktiveras i PC:n och måste följas. Avvikelser från rutten genererar larm. Likaså genereras larm om man kommer för sent till en av de ingående ruttpositionerna. Kommer man fram tidigare än beräknat, kan återstående positionstider räknas om automatiskt.

 

Dirigering

 

I CTPM har man även full möjlighet att sända och ta emot meddelanden via GSM eller Mobitex.

 

Enkel hantering

 

Det mesta av dagligt arbete i Mobiterm CTPM utgår från en enda meny som är logiskt uppbyggd. Där ser man positionsangivelser, olika arbetsstatus, inkommande textmeddelanden aktiverade larm osv. På ett enkelt sätt aktiverar man sedan utgående meddelanden eller gör andra arbetsmoment. 

 

Exempel på användare

 

Mobiterm CTPM är anpassat för personal ute på ensamarbete, bevakningsuppdrag, jordbruk, vägbyggen eller transporter. Systemet är lämpat för successiv utbyggnad och klart för t.ex. GPS-positionering även om man föredrar att ha manuell larmhantering från början.

Även om programmet kan arbeta med ett stort antal fordon så är det mycket lämpat för det lilla företaget med bara en eller några fältarbetare. Det är faktiskt utmärkt i enmansföretag där man vill ha tryggheten att automatiskt få hjälp om något bryter det sätt man tänkt sig att arbeta på. CTPM behöver ingen övervakning eftersom Trygghetslarm och Ruttlarm kan aktiveras från fältet och larmsändning kan ske till tredje mottagare via GSM eller Mobitex.

 

Största fördelen?

 

Det är svårt att betygsätta olika delar i CTPM men frågan är om inte den största fördelen är att ett CTPM-system kan arbeta såväl med som utan GPS. Det är alltså fullt möjligt att komma igång med effektiv trådlös dirigering och positionering till mycket liten investeringskostnad. Sedan kan systemet byggas vidare allt efter behoven ökar. Ett minisystem kan således bestå av en PC med CTPM och kommunikation samt en eller ett par GSM-telefoner. Sedan är systemet igång. Detta gäller även larmhanteringen.

Komplett larmhantering

 

 

Ovanstående punkter ger fördelen att larmen lagras i datorn och inte i mobilstationen (t.ex. en GSM-telefon). Även om telefonen slås sönder utlöses larmet.

 

Några anledningar att välja Mobiterm CTPM:

Flexibelt program för positionering/presentation. Flexibelt program för arbetsstatus och larm. Visar position i klartext (samt detaljerat). Har geografisk visning utan extra licenskostnad. Klar att arbeta mot externa system för ruttplanering. Mycket lågt pris.
 • Arbetar med flera olika radionät.
 • Meddelandesändning.
 • Logg.
 •  

   

   
   

  CTPM - visar positioner i klartext och grafiskt utan licenskostnad för kartor.
  CTPM - programvara för position, larm och status.
   
  Lämplig för resurshantering och central för larm och status. Visar även position grafiskt med full zoom.
  - Shockvawe Flash -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.