Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Vad kan man göra med Wirelss GatePort?

 

Allt? Nja, nästan.

 

Frågan är lika enkel som hopplös att besvara. Inom information kan man använda den på något sätt. Det är mer upp till den egen förmågan att se var man kan göra sin verksamhet mer effektiv. GatePort är såväl en informationscentral, informationsspridare, centralpunkt som en brygga mot företagets olika informationsvägar inom data. Här kommer ett försök att förklara en verkligt flexibel kommunikationsprogramvara.

 

Kort beskrivning.

 

Wireless GatePort är en nätprogramvara som hanterar upp till 4 st kommunikationslänkar samtidigt. Bara att välja mellan GSM-SMS, Mobitex, Internet, E-mail, GSM-WAP, GSM-GPRS. Dessutom finns det ett antal utländska nät att välja mellan.

Förutom själva kommunikationen fungerar GatePort som en Portal, en central för informationsspridning samt en gruppcentral för att förmedla meddelanden. Ja, det finns ett antal funktioner till.

Några användningsscenarior - några få exempel man kan göra:

 

 

På så sätt kan Wireless GatePort användas för informationsspridning, arbetsorder, trådlös E-handel, grupparbeten osv. 


Kort teknisk beskrivning.

 

Wireless GatePort arbetar i PC under Windows (från 95 och uppåt). Beroende på hur många nät som ska användas måste det finnas lämpliga portar på datorn t.ex serieportar, nätverkskort osv.)

Systemanvändaren kan lägga upp 10 textbaserade informationssidor, 10 HTML-sidor samt 10 WAP-sidor. Sidorna uppdateras regelbundet. Utöver detta kan en användare själv välja valfria Internetsidor (surfa).

De 10 förvalda Internetsidorna kan filtreras så att de hanterar olika delar av sidan på speciella sätt. Dessutom kan varje sida (även informationssidorna) anpassas för returnerad längd.

Grundversionen av GatePort är maximerad till 5000 användare. Vi har även versioner för fler om så behövs.


Hur är det då med priset för det här programmet?

 

Eftersom Wireless GatePort utvecklades för att passa in även för de mindre företagen (t.o.m. trådlös E-handel från Kalas-Klasses Korvkiosk) så har priset satts lågt. En komplett grundversion av GatePort, anpassat för 2 olika nät, är prissatt till 10000 kronor exkl moms. För tre nät 12500,- osv.

Tack vare effektivt utnyttjande av programmeringsresurser och utvecklingssteg, kan vi hålla så låga priser på avancerade program.

 

Några anledningar att välja Wireless GatePort:

Flexibla arbetsgrupper inom SMS som andra nät. Information till WAP och SMS för medarbetare/kunder. E-mail direkt ut till SMS. Knyter samman olika kommunikationsnät för korstrafik. Loggning av all trafik samt inställbar accessmöjlighet.
 • Mycket attraktivt pris. • GatePort - kommunikations- och informationscentralen i mobila företaget.
  GatePort - en automatisk kommunikationscentral.
   
  Lämplig för att flytta meddelanden mellan olika nät,
  sprida information, automatisk arbetsgruppscentral.
   Information med bilder - Shockwave Flash -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.

  Ett enkelt applikationsexempel.

  Ett fordon ska registreras när det passerar en viss specifik punkt. När det passerar ska ett meddelande skickas till en vakt per SMS.

  Berörda fordon har GPS och sklickar informationen över GPRS (andra nät som Mobitex är möjliga) när de kommer fram till punkten. GatePort tar emot informationen och kontrollerar att den är avsänd från ett correct IP och i rätt format. Alla oväntade meddelanden loggas som accessintrång.

  När ett riktigt meddelande är mottaget översätter GatePort det till lämplig klartext och vidaresänder det till vaktens mobiltelefon som SMS. En kopia skickas även med E-mail.

  Detta är ett praktiskt exempel på hur olika nätfunktioner kan kombineras och man samtidigt får en accesskontroll samt meddelandetolk. Ett exempel med Wireless GatePort.