Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
GprsSYSTER - länken och tunneln i GPRS data.
Vad är GprsSYSTER?

 

Enkelt beskrivet fungerar GprsSYSTER som seriell datalänk (RS232). Allt som skickas ut från ena enheten kommer över till den andra (jfr LinkSYSTER). Genom att överföringen är paketförmedlad (GPRS och Internet) finns det en viss fördröjning i överföringen. Fördelen är driftskostnaden. Den kan ligga uppkopplad (virtuellt) vecka ut och vecka in, för att direkt överföra det som önskas. 

 

Vill man t.ex logga mätdata från en givare ansluter man en GprsSYSTER till serieporten. Förbindelsen upprättas och man har sedan en överföring så fort givaren ger ifrån sig några data. Denna lösning är även lämplig ihop med inpasseringskontroll, mätaravläsning loggning osv.

 

Ett annat exempel är en streckkodsläsare. Varje gång man läser förs det snabbt över till "tunneldatorn" och vidare dit man sedan önskar. Snabbt, prisbilligt och effektivt system.

 

GprsSYSTERs starka punkter.

 

Håller virtuell länk öppen mot externa enheter. Data överförs snabbt och ekonomiskt via GPRS. Är speciellt utvecklad för GSM. Finns för andra nät.  Seriella data överförs dubbelriktat och trådlöst. Kan automatiskt hålla "linjen öppen". Har automatisk hantering av säkerhetsrutiner. Säkerhetsnivåerna är ställbara. Kan arbeta såväl stationärt som mobilt. Informationen finns tillgänglig på många sätt. Kan kundanpassas för speciella funktioner. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss. Fördelaktigt pris.
 • Enkelt handhavande efter konfigurering.
 •  

  Kort teknisk beskrivning.

   

  GprsSYSTER öppnar en logisk förbindelse mellan en extern enhet och en serverprogramvara. Data kan sedan överföras dubbelriktat beroende på den anslutna programvaran och funktionsönskemål. Internet, E-mail, SMS, Mobitex, seriellt, GPRS, textdisplay osv. Vi har standardprogramvaror som passar för flera av dessa tillämpningar.

   

  Vid eventuella nätfel kan GprsSYSTER ansluta sig automatiskt. På motsvarande sätt kan GprsSYSTER konfigureras att klara internationell roaming vid t.ex järnvägs- och biltransport.

   

  Tunnelprogramvara håller länken vid liv så fort kontakt har etablerats med GprsSYSTER. Här lämpar sig således GPRS även för dubbelriktad kommunikation.

   

  Det finns även möjlighet att tidsstyra GprsSYSTER vid t.ex övervakning eller driftsinformation.

   

  Vad behövs för utrustning?

   

  Mot den externa enhetens serieport (t.ex.  skrivare, automat, streckkodsläsare, terminal, logger, maskin eller liknande) ansluts en GprsSYSTER bestående av SYSTER med GSM med tillhörande antenn. Vidare måste det finnas abonnemang till GSM.

   

  För att konfigurera GprsSYSTER, dvs ställa in parametrarna, använder man en PC. Ett vanligt terminalprogram kan användas men vi rekommenderar att man skaffar ett SYSTER konfigureringsprogram. Där kan man spara undan parametrar samt följa alla installationsfunktioner på ett enkelt sätt.

   

  GprsSYSTER behöver kommunicera med en tunnelprogramvara som TransGprs. Den kan sedan flytta ut information på önskat sätt till egna eller externa system. Man kan även "vända" dataströmmen så att två GprsSYSTER kan kommunicera med varandra.

   

  Några anledningar att välja GprsSYSTER:

  Standardanslutningar. Flexibel serveranslutning. Tunnelfunktion för tvåvägs GPRS. Enkel användning efter konfiguration.
 • Fördelaktigt pris.
 •  

  GprsSYSTER är lämplig för funktioner i GSM men även andra mobila telefonnät som GPRS i 3G osv. Den passar utmärkt i samband med M2M och följande exempel:

 • fältservice
 • maskiner
 • mätning
 • kontroll
 • datainsamling
 • övervakning
 • loggning
 • tester
 • mätaravläsning
 • temperaturmätning
 • automater
 • trafikövervakning
 • trafikräkning
 • lantbruk
 • säkerhet
 • passagekontroll
 •  

  GprsSYSTER arbetar i GPRS och där uppstår en viss oregelbunden tidsfördröjning, som i alla paketförmedlade nät. Kontakta oss gärna kan vi berätta mer om detta samt ge råd om bästa nät för respektive användning.


  GprsSYSTER - en tunnel och säker länk över GPRS.
   
  Lämplig för maskiner, mätning, kontroll, POS, service
  M2M, datainsamling, övervakning, loggning, tester osv.
  
 GprsSYSTER för loggning, maskiner, terminaler, mätning, kontroll, POS, service, datainsamling, övervakning, tester osv i GSM och 3G GPRS.
  GprsSYSTER
  Enkel och säker data i GPRS.
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.

  GprsSYSTER är t.ex lämplig för mätaravläsning. Några enkla exempel.
  Klicka här.