Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
LinkSYSTER - en transparent och säker länk över GSM.
 
Lämplig för fältservice, maskiner, mätning, kontroll,
M2M, datainsamling, övervakning, loggning, tester osv.
LinkSYSTER - ett bekvämt sätt att spara tid på trådlös service med GSM.
Vad är LinkSYSTER?

 

Enkelt beskrivet fungerar LinkSYSTER som en vanlig kabel mellan två seriella (RS232) enheter (kabelersättare). Allt som skickas ut från ena enheten kommer över till den andra, utan fördröjning. Skillnaden är bara att man här blir oberoende av avstånd. Den ger även bra säkerhet så att inga andra kan ansluta sig.

 

Vill man t.ex logga driftsdata hos en truck ansluter man en LinkSYSTER till kontorets dator (servicedatorn) och till serieporten på trucken. Förbindelsen upprättas och man har sedan en "kabel" mellan truck och dator, även om den ena står i Stockholm och den andra i Kiruna eller Peking. Enkelt och säkert. Man kan till och med byta dator eller applikation utan att förbindelsen bryts.

 

LinkSYSTERs starka punkter.

 

Skapar en transparent länk mellan två enheter. Arbetar utan tidsfördröjning (annat än kabelns). Är speciellt utvecklad för GSM. Finns för andra nät.  Seriella data överförs dubbelriktat och trådlöst. Har automatisk hantering av säkerhetsrutiner. Bryter automatiskt vid "bortglömd" linje. Har automatisk hantering av säkerhetsrutiner. Säkerhetsnivåerna ställbara. Kan arbeta såväl stationärt som mobilt. Kan arbeta mellan olika nät, t.ex GSM - TDMA. Kan kundanpassas för speciella funktioner. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss. Fördelaktigt pris.
 • Enkelt handhavande efter konfigurering.
 •  

  Kort teknisk beskrivning.

   

  En enkel beskrivningen är väl att LinkSYSTER gör om GSM till ett transparent radiomodem med skyddad säkerhet. Ännu enklare ersätter LinkSYSTER en kabel på vilket avstånd som helst. Utrustningen behöver inte vara anpassad för modemkommunikation.

   

  LinkSYSTER kan enkelt konfigureras att skapa en punkt till punkt förbindelse. På kommando etablerar den eller bryter den. När förbindelsen är etablerad, alla säkerhetsnivåer passerade och linjen är av god klass, signalerar den att en transparent linje är etablerad. Det behövs således inget handhavande vid slavenheten. När man konfigurerat enheten är den mycket enkel i sitt handhavande. Enklare än en vanlig mobiltelefon.

   

  LinkSYSTER kan alltså agera Master eller Slav. Slaven kan placeras ute vid en extern enhet år efter år och bara vänta på att arbeta. Det är Master som bestämmer när det är dags. Ett tryck på uppkoppling och en stund senare har man en helt transparent lina.

   

  Ett villkor som ska påpekas, än så länge, är att det ska vara en förbindelse utan hårdvaruhandskakning. XON/XOFF går bra men än har vi inte lagt in full handskakning beroende på alla olika alternativ som finns.

  Oftast är intresset att använda LinkSYSTER i GSM men det går även bra med t.ex 3G, NMT, TDMA, CDMA eller många andra radionät. Man kan även etablera en tunnel, ersättning för kabeln, mellan två olika nät. 

   

  Vad behövs för utrustning?

   

  Om vi utgår att det finns två enheter, t.ex. testterminal och mikroprocessorenhet på helt olika platser men med varsin serieport (RS232). Då behöver man kablar mellan enheterna och LinkSYSTER. Vidare behövs det två stycken LinkSYSTER med GSM och tillhörande antenn. Den ena agerar master och den andra slav. Slutligen måste det finnas abonnemang till GSM.

   

  För att konfigurera LinkSYSTER, dvs ställa in parametrarna, använder man en PC. Det går att göra konfigurationen från ett vanligt terminalprogram men vi rekommenderar att man skaffar ett SYSTER konfigureringsprogram. Där kan man spara undan parametrar samt följa användarmenyer på ett enkelt sätt.

   

  Tilläggas bör att en Master kan betjäna ett stort antal Slavar men att parametrarna måste ändras.

   

  Varför inte vanlig telefonanslutning?

   

  Den är inte transparent (uppkoppling, nedkoppling osv.) Dessutom tål den inte att man byter applikation eller enheter. Vidare har LinkSYSTER ett antal säkerhetsrutiner som gör att man kan känna sig trygg för obehörig användning.

   

  Några anledningar att välja LinkSYSTER:

  Arbeta med befintliga program och enheter. Utrustningen behöver inte anpassas för telefon. Spara in restid, dvs arbeta från kontoret. Enklare att lokalisera fel som uppstår sporadiskt. Uppdatera applikationer/data via GSM.
 • Fördelaktigt pris.
 •  

  LinkSYSTER är lämplig för funktioner i GSM men även andra mobila telefonnät som 3G, NMT osv. Den passar utmärkt i samband med:

   

 • fältservice
 • fjärrservice
 • maskiner
 • mätning
 • kontroll
 • datainsamling
 • övervakning
 • loggning
 • tester
 • mätaravläsning
 • automater
 • programmering
 • positionering i realtid med GPS
 • säkerhet
 • fjärrstyrning
 • M2M
 •  

  LinkSYSTER ger en ny användningsmöjlighet för service, underhåll och säkerhet via publik mobildata. Den ger en säker "trådlös kabel", "tunnel för data" eller helt enket en trådlös datalänk.
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.

  LinkSYSTER är t.ex lämplig för mätaravläsning. Några enkla exempel.
  Klicka här.

  LinkSYSTER i fjärrövervakning.
  Ett exempel i service av fordon.
  Klicka här.

  Information med bilder -Shockwave Flash -