Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Vår idé 

 

Sedan åtskilliga år har vår grundtanke varit att utveckla produkter för insamling av data och dess överföring till överliggande system på ett säkert och ekonomiskt sätt. 

 

Det betyder...

 

...att våra produkter tar emot data från olika givare, terminaler, larm, streckkodsläsare, GPS-enheter, maskiner osv. Ofta samlas det in data från flera av dem, för att sedan paketeras på ett säkert och pålitligt sätt och överföras till en avlägsen dator för efterbearbetning. Kedjan är ofta även tvärt om. Till det har vi ingående produkter och programvaror som antingen kan kombineras samman till system eller användas som byggdelar.

 

Fördelen...

 

...är att vi är specialiserade på insamling och överföring. Kring det har vi ett antal standardprodukter som enkelt kan knytas mot externa standardprodukter eller mer krävande specialapplikationer.

 

SYSTER...

 

...heter vår familj av insamlingsenheter ute i fält, på industrier, i fordon, byggnader, containrar osv. De har ett antal anslutningar mot givare, datorer, larm osv. Insamlingen styrs av parametrar i själva SYSTER som också ser till att överföringen går till på ett pålitligt och ekonomiskt sätt.

 

Produkterna...

 

...är ofta generella och de finns med olika kraftfullhet. MicroSYSTER är således mer kraftfull och flexibel än PicoSYSTER. Dessutom finns de i en mängd kundanpassade utföranden. AttoSYSTER är för OEM-bruk, dvs inbyggnad i andras utrustning.

 

Några SYSTER-enheter är speciellt utvecklade för definierade användningsområden. LinkSYSTER ersätter kablar på långa avstånd för t.ex service, datainsamling, spårning, positionering i realtid osv. PosiSYSTER är i första hand avsedd för positionering tillsammans med GPS. AlertSYSTER är framtagen för larm och status.

 

Flera av produkterna är speciellt utvecklade för området M2M (maskin till maskin).

 

På motsvarande sätt...

 

...har vi tagit fram ett antal programvaror som underlättar anpassningen och användningen av våra produkter. Det är framför allt för att snabbare få en pålitlig kommunikation och klart avgränsade ansvarsytor. TransGprs, WapPort, CTPM och GatePort är sådana programvaror.

 

Dessutom...

 

...kan CTPM och GatePort användas som fristående applikationer, t.ex. för små och mindre företag. Ändå finns t.ex CTPM i nätversion för mycket stora, multinationella system eller för nät.

 

Till sist...

 

...kan vi meddela att på mångas önskan har vi återtagit Cartex för Windows  som en aktuell produkt. En av våra trotjänare som nu finns för Windows XP och 2000. Det är ett enkelt och logiskt program för att hantera text, data och status i Mobitex.

Översikt Wireless produkter
Översikt - över våra Wireless / Trådlösa produkter..
Lämpliga för GSM, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, CDMA, CDPD med flera nät inom t.ex M2M (maskin-maskin).

 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
Klicka här för kontaktinfo.

Mer info om LARM och ARBETSSTATUS.
Klicka här.

Några enkla exempel om fjärravläsning.
Klicka här.

Information med bilder -Shockwave Flash -

Kort om M2M (maskin-maskin).
Klicka här.