Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Vad är PicoSYSTER?

 

PicoSYSTERs starka punkter

 

Speciellt utvecklad för GSM. Har utökats till många olika trådlösa radionät. Seriella data överförs dubbelriktat via radio. Hanterar binärportar, larm och status Sänder information transparent. Vissa versioner har analogport, t.ex. för mätvärden. För dirigering, säkerhet, telemetri eller kontroll. Konfigureras med hjälp av ett Windowsprogram. Enkel installation och systemfelsökning. Kan kundanpassas för speciella funktioner. GPS-hantering med olika valmöjligheter. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss.
 • Fördelaktigt pris.
 •  

  Kort teknisk beskrivning

   

  PicoSYSTER är en flexibel och användbar systemkomponent för trådlös kommunikation. Den arbetar mot t.ex GSM eller andra radionät. In- och utgångar finns för binärsignalering (larm, fjärrkontroll osv), RS232 (t.ex. GPS, skrivare, terminaler osv) och/eller analoga signaler (t.ex. temperaturmätning). Detta ger möjligheter att bygga upp allt från snabba/enkla lösningar till verkligt avancerade system.

   

  Kraftfull GPS-funktion

   

  PicoSYSTERs GPS-hantering är inte lika kraftfull som den i MicroSYSTER. Ändå har den en mängd möjligheter som pollning, tidssändning, distanssändning, sändning vid speciella tillfällen, zonindelning osv. Även i PicoSYSTER kan inställning av GPS-parametrar ske fjärrmässigt via radio.

   

  Modern elektronik

   

  PicoSYSTER är utvecklad med modern elektronik som grund. Ändå har komponenterna valts så att de ska finnas i många år. Det ger trygghet när vi kan lämna support och kompletteringssälja enheter år efter år.


  Tack vare den moderna designen har vi kunnat mjukvarustyra såväl funktion som hårdvaran. Det ger möjlighet att minska produktionskostnaden och på så sätt kunna lämna ett verkligt attraktivt pris.

   

  Avancerad portstruktur

   

  PicoSYSTER är så flexibel att vi känt oss tvungna att dela upp den på några olika användargrupper. Vi har valt dirigering (intresset för serieportar är stort), larm/säkerhet (speciella önskemål om portar och funktion), kontroll (många binärportar) samt telemetri (analoga signaler).
  Dessutom kan vi leverera i specialversioner med blandning av olika önskemål.

   

  Nya versioner och uppgraderingar laddas in från PC

   

  Nya versioner av applikationsprogramvaran kan laddas ner till PicoSYSTER från en PC. Således kan de flesta programvaruuppgraderingar göras utan att PicoSYSTER behöver sändas in till oss för service.

   

  Några anledningar att välja PicoSYSTER:

   

  Mycket kraftfull porthantering. Stöder även analog signalmätning. GPS-funktion med många funktioner . Enkel att använda och installera. Fördelaktigt pris.
 • Lätt att kundanpassa för önskad specialfunktion. • PicoSYSTER - anslut läspenna, skrivare, logger, larm mm.
  PicoSYSTER - en kraftfull och flexibel systemterminal.
   
  Lämplig för att hantera seriell och binär information och förflytta den trådlöst på ett effektivt sätt.
  
 PicoSYSTER för anslutning av läspenna, skrivare, logger, larm, GPS osv i GSM, 3G, GPRS, SMS, Tetra, olika radionät osv.
  PicoSYSTER
  Skrivare, läsare, maskiner, mätare.
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.