Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
PosiSYSTER - effektiv och ekonomisk överföring av GPS-positioner / status.
Vad är PosiSYSTER?

 

Tillsammans med GPS är PosiSYSTER en avancerad och ekonomisk enhet för att läsa GPS-data och skicka dessa över GPRS. Fördelen är driftskostnaden. Den kan ligga uppkopplad (virtuellt) vecka ut och vecka in och direkt överföra det som önskas. Parametrar för överföring kan ställas in i SYSTER. 

 

Givetvis skickar inte SYSTER positioner om man står stilla. Det går att ställa in parametrar för hur ofta (tid eller avstånd) som positionerna ska skickas. Dessutom kan man skicka upp till 7 olika arbetsstatus t.ex ledig, upptagen, ledig nästa timme, larm osv.

 

Positionerna från PosiSYSTER kan avläsas på många olika standard eller specialanpassade kartprogram. Dessutom kan positionerna presenteras på vårt eget program CTPM.

 

PosiSYSTERs starka punkter.

 

Läser av positioner från GPS och skickar via GPRS.  Data överförs snabbt och ekonomiskt via GPRS. Är speciellt utvecklad för GSM. Finns för andra nät.  Hanterar 7 olika arbetsstatus/larm som standard.  Inställbar sändningsintervall, tid eller avstånd. Undertryckt sändning när fordonet står stilla. Kan via TransGprs arbeta mot många olika program. Tillsammans med CTPM får man komplett system. Kan kundanpassas för speciella funktioner. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss.
 • Fördelaktigt pris.

 • Kort teknisk beskrivning.

   

  PosiSYSTER öppnar en logisk förbindelse in mot en serverprogramvara, t.ex vår TransGprs eller extern applikation (från annan leverantör). Positionerna överförs enligt NMEA standard, t.ex GGA med flera.

   

  Överföring av positioner är användarberoende. En servicebil har andra önskemål än vad som finns för en container, järnvägsvagn eller utryckningsfordon.

  Används TransGprs öppnas en virtuell tunnel och extern programvara ansluts till TransGprs via serieport eller TCP/IP. Det gör att såväl specialskrivna som standardtillverkade program kan användas för kartpresentationen.

   

  Det finns även möjlighet att tidsstyra PosiSYSTER vid t.ex övervakning och larm. SYSTER kan då startas via extern enhet, t.ex larmutrustning, och börja skicka positioner efter detta. Hela tiden används GPRS som bärare och uppkopplingen fungerar med automatik. Även internationell roaming kan hanteras om SIM-kortet medger det.

   

  Vad behövs för utrustning?

   

  GPS med antenn kan anslutas direkt, t.ex en puckantenn med inbyggd GPS. PosiSYSTER, GSM och antenn matas från 12V. Dessutom behövs självklart ett abonnemang.

   

  För att konfigurera PosiSYSTER, dvs ställa in parametrarna, använder man en PC. Det går att göra konfigureringen från ett vanligt terminalprogram men vi rekommenderar att man skaffar ett SYSTER konfigureringsprogram. Där kan man spara undan parametrar samt följa användarmenyer på ett enkelt sätt.

   

  TransGprs är en lämplig programvara på den fasta sidan för att hålla kommunikationen via GPRS vid liv, man skapar en tunnel. Då kan externa programvaror anslutas via serieport eller nätverk (IP) till TransGprs.

   

  Ett annat alternativ är att man även använder CTPM för status och larmhantering. Där kan en sådan systemlösning även använda externa kartor om så önskas. 

   

  Givetvis kan även helt fristående program arbeta mot PosiSYSTER. Vi har försökt att få en flexibilitet och mångsidighet när vi utvecklat PosiSYSTER.

   

  God driftsekonomi

   

  Att använda GPRS som bärare ger en mycket förmånlig driftsekonomi per överförd position. Dessutom är snabbheten i förflyttandet av information klart fördelaktig.

   

  Vid vissa tillfällen kan det dock ändå vara en fördel att välja andra överföringssätt. Kontakta oss gärna för mer information. Samma sak gäller även vid internationell roaming och där man får information från enheter med begränsad nättäckning.

   

  Några anledningar att välja PosiSYSTER:

  Standardanslutning mot GPS. Olika överföringsparametrar kan sättas. Hanterar även larm och arbetsstatus. Tunnelfunktion för GPRS. Hanterar internationell roaming.
 • Fördelaktigt pris.


 • PosiSYSTER - GPS-positionering och status via GPRS.
   
  Lämplig för fordon, container, larm, rörelsedetektering,
  övervakning, loggning, kvalitetssäkring osv.
  
 PosiSYSTER effektiv överföring av GPS-positioner, larm, status och fordonsdata i GSM, 3G, GPRS, SMS, Tetra samt olik andra radionät av publik eller privat typ.
  PosiSYSTER
  Positionering, larm, status.
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.

  Mer info om LARM och ARBETSSTATUS.
  Klicka här.

  Mer info om:
  GPS i SYSTER för positionering via
  GSM, GPRS, SMS, 3G, Tetra, NMT och PMR

  Klicka här.