Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
SmsSYSTER - positionering, m2m, larm och status med SMS i GSM.   
AlertSYSTER - larm eller statusnivåer över GSM.
 
Lämplig för alla tillfällen då man vill öveföra ett larm,
en indikation eller bara få en bekräftelse på något.
Vad är SmsSYSTER?

 

I SYSTER-serien (SYSTEM-terminaler) kommer nu SmsSYSTER. Den är baserad på samma grund som t.ex PosiSYSTER och LinkSYSTER.

 

SmsSYSTER använder sig uteslutande av SMS i GSM (eller 3G) och lämpar sig för följande scenarior.

 

Arbetsstatus.

 

Från en liten panel genereras en slutning till SmsSYSTER. När den slutningen sker triggas SYSTER och knyter en valbar, förinställd, text som skickas som ett SMS till valfri mobil.

 

Upp till 4 olika statuskoder kan genereras som således når mottagaren i klartext (t.ex "Ledig om 5 minuter" eller "maskin A2 har stannat").

 

Arbetsstatus med position.

 

Som i exemplet "arbetsstatus" (ovan) skickas statuskod tillsammans med fordonets GPS-position. Statuset når mottagaren i klartext (t.ex "Ledig för uppdrag").

Positionen kommer som Long-Lat.

 

Maskinstatus eller maskinlarm.

 

En maskin kan direkt generera meddelanden i klartext och sända till en mobil som SMS. Den kan således skicka texter som "Ladda magasin 1 i maskin B6", "batteribackup aktiverad rum C14", "laddning klar bil 21" eller "pump startad". 

 

Larm till mobiltelefon.

 

När ett larm aktiveras skickas detta i förvald klartext (t.ex. "Fel i värmesystem länga B"). Dessutom skickas övriga binäringångars status (t.ex. 1100 dvs. Port 1=hög, port 2=hög, port 3=låg och port 4=låg). Det gör att man vet samtliga ingångars status. Dessutom kan man få position medsänd om så önskas.

 

Larm från en mobil enhet kan knytas för såväl personlarm, aktivitetslarm samt skyddslarm till samma SYSTER. Strömförbrukningen är låg och den kan enkelt monteras såväl dold som med separat batterifunktion. Ett larm tar ofta ca 10 sekunder att överföra.

 

SmsSYSTER är ett alternativ till LarmSYSTER som arbetar i GPRS.

 

Tack vare klartext passar den det lilla företaget utan central funktion samt som larmsändare till fordon, maskin, båt, arbetsbod, hus osv.

 

Installation.

 

SmsSYSTER är synnerligen enkel att installera oxh arbetar med valfritt GSM-abonnemang som hanterar SMS. Dessutom finns det en testfunktion med egen textinformation. Det gör att man kan testa att systemet verkligen fungerar utan att behöva skicka skarpa" texter.

 

SmsSYSTERs starka punkter.

 

Överför statussignaler och larm.
 • Summerar även alla larm / status .
 • Kan lägga till positioner. 
 • Enkel hantering direkt mot annan mobil.
 • Snabb och pålitlig. Kan arbeta såväl stationärt som mobilt. Kan kundanpassas för speciella funktioner. Utvecklad av oss - vidareutvecklas ständigt av oss. Fördelaktigt pris.
 • Enkelt handhavande efter konfigurering.
 • Binär hantering medger upp till 15 kombinationer.
 •  

  Summerad beskrivning.

   

  SMS - SYSTER kan skicka larm, arbetsstatus och positioner direkt till en mobil från t.ex maskiner eller fordon.

   

  Status / Larm kan presenteras direkt i egna klartextmeddelanden.

   

  Binär summering medger upp till 15 olika kombinationer.

  Testfunktion för enkel funktionscheck vid installation eller kontroll.

   

  Vad behövs för utrustning?

   

  SmsSYSTER med GSM, tillhörande antenn samt abonnemang för GSM.

   

  Några anledningar att välja SmsSYSTER:

   

  Enkelt och säkert sätt att överföra larm och status.
 • Klartextmeddelanden. 
 • Skickar positioner med SMS (positionering). Kan anpassas mot befintliga program och enheter. Hög säkerhet. Arbetar mot mobiler eller applikationer. 
 • Fördelaktigt pris.
 •    
 SMS med positionering, status, arbetsstatus och larm. Presentation i motstående mobil ges i klartext.
  Ny produkt för SMS!
  SMS-SYSTER
  - Single Frame -
  
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

  Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
  Klicka här för kontaktinfo.