Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
TransGPRS - en tunnelprogramvara mot mobilen i GPRS.
TransGPRS - tunnelprogramvara med generell utgångar.
 
Lämplig för virtuell server mot SYSTER, generell anpassning mot programvarors gränssnitt.
TransGPRS skapar virtuell tunnel mot GPRS.

 

En mellanprogramvara som knyter samman.

 

TransGPRS är en förkortning av transparent GPRS. Den knyter samman GPRS, men även andra IP, till respektive applikation. Programvaran är självgående men från användarfönster får man en överblick över hur kommunikationsbilden ser ut.

 

Anpassningen från TransGPRS är enkel och passar många standard programvaror. Utgång är mot seriell kommunikation (RS-232) eller IP.

 

Kort beskrivning.

 

TransGPRS knyter samman förbindelser ute på Internet och därmed GPRS till applikationer. Den öppnar "tunnlar" mellan enheter och in i den programvara där informationen skall lämnas.

 

För att ge en så flexibel funktion som möjligt kan TransGprs dels arbeta seriellt mot applikationer eller via IP-protokoll.

 

Några exempel på användning för TransGPRS

 

 

Kort teknisk beskrivning.

 

En SYSTER kan t.ex ansluta sig via GPRS och Internet mot

en anslutning i TransGPRS. Här bildas en virtuell tunnel som håller reda på vem "som är på andra sidan". Många enheter kan givetvis vara anslutna samtidigt. Via ett separat fönster ser man även hur många som är anslutna samtidigt samt om någon tappar förbindelsen.

 

Paket som kommer in till programvaran kontrolleras och loggas. Dessutom finns en mer detaljerad meny där man kan kan följa kommunikationen mer noga.

 

TransGPRS kan förmedla informationen via antingen seriell port (RS-232) eller IP.

 

Utgående meddelande kan vara transparenta eller anpassas på ett antal olika sätt via snabbmeny eller mer ingående via script-funktion.

 

Några anledningar att välja TransGPRS:

  • Enkelt att få körklara system för mycket små företag. 
  • Snabbar upp egen utvecklingstid. Ger en bra och pålitlig länk i GPRS. Enkel anpassning mot olika programvaror. Loggning. Inställbar accessmöjlighet.
  • Mycket attraktivt pris.  • 
 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

    Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
    Klicka här för kontaktinfo.

    Information med bilder -Shockwave Flash -