Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Hur fungerar GPS i SYSTER?
GPS i SYSTER - positionering på ett flertal effektiva sätt
 
Lämplig för alla tillfällen då man vill öveföra positioner tillsammans med arbetsdata, larm och status.

GPS i SYSTER.

 

Samtliga SYSTER, för GPS-positionering, kan normalt levereras med inbyggd GPS-mottagare. Aktuellt fabrikat kan, under en längre tidsperiod, variera beroende på de kvaliteter marknadens GPS-mottagare visar upp. Vi försöker kontinuerligt att följa upp prestanda och kvalitet på förtroendeingivande produkter.

Med inbyggd GPS ansluts GPS-antennen direkt till SYSTER som sedan tar emot positionsangivelser, samt information från SYSTERs andra anslutna enheter, och skickar dem vidare via radioenheten (lite annorlunda hantering finns i de SYSTER som har loggning).

Separat GPS, t.ex. i antennen, skickar sina data seriellt in till SYSTER som sedan bearbetar dessa.

 

På bilden visas 2 fordon. De kan följas enligt följande:

 

 

Givetvis är parametrarna sedan inställbara.

 

Är det verkligen så enkelt?

 

Ja, i princip. Frågan är bara hur ofta man måste se positionen. Räcker det vid speciella händelser? Räcker det med att fråga om position?

 

Vill man ha en automatisk positionering finns det en del saker man måste tänka på. Är det t.ex OK att skicka en position varje minut dygnet om? Nja, det är bara att räkna pengar. Antag att ett fordonet rör sig ca 6 timmar om dygnet och sänder en position per minut. Då blir det 6 timmar x 60 = 360 sändningar per dag. Bara antag att varje sändning kostar 30 öre. Det blir 113 kronor per dag + 220 dagar. Summa ca 24000 kronor per bil och år..... Hur många bilar? Kanske 8? Vi slutar att räkna här.

Vårt arbete är att se till att kostnaden blir rimlig (i exemplet ovan kanske 5 - 10 kronor per dag). Det utvecklar vi teknik för. Dessutom blir det bättre för nätoperatören eftersom deras kunder då verkligen använder systemet och belastningen på nätet blir jämnare.

 

Vårt intresse är att diskutera driftskostnader i ett tidigt skede så att det inte kommer obehagliga överaskningar.

Det är inte heller värt att gå händelserna i förväg men i SYSTER finns möjligheten att fjärrmässigt växla mellan olika alternativ, parametrar respektive starta eller stänga av funktioner.

 

Hur fungerar då den unika GPS-hanteringen i MicroSYSTER?

 

Gäller det avfrågad position, eller position vid händelse, har MicroSYSTER många fördelar men kan inte sägas vara unik. Bara mycket bra. Gäller det att följa en bil fjärrmässigt har MicroSYSTER verkligen ett helt unikt sätt att hantera GPS. Det ger lägre driftsekonomi, bättre positioneringsinformation, och effektivare utnyttjande av radionätet.

När GPS började användas för positionering, var det vanligt att skicka positioner t.ex. var 30:e sekund, varje minut, var 3:e minut osv. (se beräkningsexemplet högre upp på sidan). Det var ett statiskt tänkande. Givetvis har vi dessa möjligheter men vi har gått ett kraftigt steg längre. Vi har infört ett dynamiskt tänkande. Ett av resultaten är just lägre driftskostnader.

 

Några starka punkter med MicroSYSTERS GPS-hantering:

 

 • Avfrågad eller automatisk överföring.
 • Intelligent beräknad sändningsintervall. 
 • Valbara sändningsintervall av GPS-data.
 • Individuell avfrågning med säkerhetsklass.
 • Anslutningsmöjlighet för fordonsdata.
 • Automatisk sändning kan ske per tidsintervall.
 • Automatisk sändning kan ske per avståndsenhet. 
 •  

  Intelligent GPS-hantering (i MicroSYSTER) tolkar förarens sätt att köra fordonet samt hur trafiksituationen verkar ur förarens sätt att köra. Utifrån dessa data genereras sändningar efter behov. Behovet styrs av ett antal parametrar som ställs i MicroSYSTER. Det ger ett verkligt kostnadseffektivt sätt att positionera fordon.

   

  Det går även att fjärrmässigt växla mellan olika GPS-hantering. Givetvis är alla inställningar och funktioner (även funktionstest) möjliga att fjärrstyra via radio (t.ex. GSM eller Mobitex).

   

  Nya programrevisioner kan laddas ner från en PC eller via radio. Vi uppdaterar ständigt denna programvara för att bli mer och mer effektiv. Du väljer själv när du vill uppgradera.

   

  GPS i PicoSYSTER.

   

  I PicoSYSTER är GPS-hanteringen något enklare. För att reducera priset, och ändå ha en kraftfull systemterminal, medger inte elektronikkonstruktionen intelligent GPS-hantering eller programbyte via radio (som MicroSYSTER har). Programvarubyte sker istället från en PC. Dessutom finns istället möjlighet till zonindelning. Punktlistan ser då ut så här:

   

 • Avfrågad eller automatisk överföring.
 • Valbara sändningsintervall av GPS-data.
 • Individuell avfrågning med säkerhetsklass.
 • "Diskret" säkerhetsbunden avfrågning
 • Anslutningsmöjlighet för fordonsdata.
 • Automatisk sändning kan ske per tidsintervall.
 • Automatisk sändning kan ske per avståndsenhet. 
 • Möjlighet till zonindelning (se bilden).
   
 • AttoSYSTERs GPS-hantering - för larm och säkerhet.

   

  AttoSYSTERs GPS-hantering är i första hand anpassad för larm och säkerhet. Därför är den utformad så att den kan sända GPS-positioner vid speciella tillfällen (t.ex. larm) samt fjärraktiveras (regelbunden sändning) respektive stängas av. För GPS-positionering vid fordonsdirigering är PicoSYSTER en bättre produkt.

   

  VideoSYSTERs GPS-hantering.

   

  Även VideoSYSTER kan levereras med inbyggd GPS. Den har då samma funktion och möjlighet som PicoSYSTER.

   

  Några anledningar att välja SYSTER med GPS:

  MicroSYSTER: "intelligent positionshantering". PicoSYSTER: inställbar zonhantering (option). AttoSYSTER: "traditionell" GPS-positionering. Passar mot många olika presentationssystem. Kostnadseffektiva och pålitliga.
 • Uppgraderingsbar funktion.

  Vad behövs för utrustning?
 •  

  Givetvis är SYSTER och nät (t.ex GPRS) en huvudfråga. Den andra är hur man ska presentera sina positioner. Vanligast är kartsystem där fordonen visas. Vill man då vara verkligt flexibel skickar man positionerna in till vår programvara TransGPRS. Tillsammans bildar det ett slutet system.

   

  Ut till kartsystemet kan positionerna sändas på många alternativa sätt, t.ex. RS-232, IP osv. På så sätt har man fullständig kontroll över att det uppbyggda systemet fungerar på ett bra sätt och om något går fel kan man direkt kartlägga var det är.

   

  Den stora fördelen med detta exempel är att man oftast kan välja valfritt presentationssystem.

   

  Alla har inte behov av kartpresentation. Vårt eget CTPM är exempel på detta. Det ger antingen positioner i klartext eller visar grafiskt baserat på ett ortsregister. Läs mer på CTPM. Vi levererar alltså positioner, arbetsdata, status och larm från SYSTER som sedan kan användas på många sätt. 

  
 Kartpresentation av GPS positionering från fordon och andra mobila enheter i t.ex GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, privata radionät m. fl.
  
 Zonindelning och larmområden i trådlösa applikationer.